Referencie

 • Porealizačné zameranie inžinierskych sietí
  • Obce Smolenice, Dolné Orešany, Horné Orešany, Košolná, Suchá nad Parnou
 • Polohopisné a výškopisné plány
  • Obce Bašovce, Bučany, Zeleneč, Bohdanovce nad Trnavou, Boleráz, Lošonec
  • PD Šulekovo, Horné Suroviny, Selec, Žihľava
  • Dolné Orešany – kostol, námestie, kaplnka
  • Horné Orešany – námestie, základná škola, materská škola, telocvičňa
  • Trnava – trhovisko na Kollárovej ulici
 • Geometrické plány všetkého druhu